Šťáhlavské varhany

aneb

web k propagaci akcí na jejich záchranu

Domů Skvělá zpráva Galerie Sponzoři

Koncert na kolečkách aneb Trolejbus plný hudby

reportáž v Plzeňském deníku: zde
reportáž na Českém rozhlase Plzeň: zde
reportáž ČTK: zde

Výtěžek sbírky:
Pondělí 23.10.: 2.710 Kč
Středa 25.10.: 8.030 Kč
Pondělí 30.10.: 5.060 Kč

+ mimořádné platby na účet sbírky mezi 27. a 30.10.: 7.200 Kč

Celkem tedy 15.800 v trolejbusu a 7.200 = 23.000 Kč!
Všem přispěvatelům, účinkujícím a podporovatelům velice děkujeme.
Jsme v závěru záchranné mise.


trolejbus

trolejbus

SKVĚLÁ ZPRÁVA ZE ŠŤÁHLAVSKÉHO KOSTELA

Dne 3.8. byl den, na který jsme dlouze čekali – po 4 letech se k nám do Šťáhlav začínají vracet naše varhany. V roce 2019 odjely na ozdravný pobyt a kostel se mezitím připravoval na jejich návrat: z dotace se opravila freska na kůru, vymaloval se celý kůr, z dotace se opravilo zábradlí navazující na varhany, kompletně se udělala celá elektřina na kůru nově – a to včetně světel a vypínačů. Tedy myslelo se snad na vše, aby se několik desetiletí nemuselo na kůru nic vrtat a varhany byly v bezpečí. Pan restaurátor Vorlíček na začátku srpna uchytil varhanní skříň, která byla 2 roky restaurována – oživené barvy jsou patrné na fotografii. Poté předal kůr kovářům, kteří osadili zpět zábradlí. Od září bude restaurátor varhanní skříň zabydlovat píšťalami, které bude během října složitě ladit. K tomu bude potřeba usadit zbylé části – zejména měch, který se díky sehnané dotaci podařilo navrátit do původní podoby, kdy lze varhany provozovat jak novým (tichým) elektrickým ventilátorem, tak i mechanicky, jak tomu bylo v době, než do Šťáhlav dorazila elektřina. Tato doba je tedy ve znamení posledních týdnů existence veřejné sbírky zřízené naší obcí na záchranu šťáhlavských varhan. A protože nám chybí ještě vybrat cca 50 tisíc, připravujeme nejen tradiční benefiční koncerty, ale už i první varhanní koncerty v našem kostele. Věřím, že se nám tak do konce roku podaří vše dovybrat a uzavřít. Děkuji všem, kteří jakkoli pomohli připravit kostel na návrat varhan, jako děkuji každému přispěvateli za finanční podporu, díky které se oprava mohla konat. Kubaryba Šedivý

BOJ O ZÁCHRANU ŠŤÁHLAVSKÝCH VARHAN

Již po více jak 3 roky organizujeme různé akce, abychom podpořili sbírku na opravu šťáhlavských varhan. Ty sestrojil roku 1856 Ferdinand Guth z Čisté, mistr varhanář z 5. generace slavného rodu Guthů, který za svou éru vytvořil desítky varhan po celých Čechách. Bohužel většina těchto nástrojů se do dnešní doby nedochovala v původním stavu (proběhly násilné přestavby), případně již zcela neexistují. Naštěstí ve Šťáhlavech unikly kovové píšťaly jak drancování během válek, tak i větší snaze o jejich modernizaci. Máme tedy možnost zachovat budoucím generacím „typické guthovské varhany“.

I VY MŮŽETE PŘISPĚT!

Unikátní varhany

Tlačítkem níže se dozvíte, čím jsou varhany ve Šťáhlavech unikátní.

Více informací

Veřejná sbírka

Na opravu varhan můžete přispět na následujícím účtu.

Číslo bankovního účtu: 90034-725700389/0800

Plzeňský kraj

Církevní gymnázium Plzeň
Církevní gymnázium PlzeňPlzeňské městské dopravní podniky


Obec Šťáhlavy
Obec Šťáhlavy

© Filip Kresl - CG Plzeň